اخبار شرکت

  • جرثقیل XCMG QY20B سریع و کند می شود

    پدیده خطا: جرثقیل Xugong QY20B به سرعت و به آرامی می چرخد ​​description شرح خطا: سوار قطار شوید و در حالی که آهسته است ، سریع بچرخید. مشاهده کنید که فشارهای هر دو طرف در حین کار میدانی متفاوت است. تجزیه و تحلیل علت خرابی: 1: پیچ موقعیت روتار ...
    ادامه مطلب
  • بازوی دوم و سه چهار بازوی جرثقیل XCMG QY25K5-QY50K (شامل QY50B) تغییر جهت نمی دهند.

    پدیده سوunction عملکرد: بازوی دوم جرثقیل XCMG QY25K5-QY50K (از جمله QY50B) و سه چهار بازوی جهت تغییر نمی کند. توضیحات خطا: بر روی ماشین دو بازو به طور معمول کوچک می شوند ، سه چهار پنج بازو نمی توانند تلسکوپی را تغییر دهند. تجزیه و تحلیل علت گسل: 1 ...
    ادامه مطلب