اخبار صنعتی

  • بازوی سه چهار و پنج XCT25L5 قابل افزایش نیست

    پدیده سوunction عملکرد: بازوی مفصلی XCT25L5 345 نمی تواند امتداد یابد ault شرح خطا: XCT25L5 هنگام کشیدن دو بازو و سپس گسترش سه یا چهار یا پنج بازو ، هیچ حرکتی ندارد و دو بازو به طور معمول امتداد می یابند. تحلیل علت خرابی: خرابی برق. عیب یابی ...
    ادامه مطلب